FAQ items aan het laden...

Keurmerk ISO

Flow voldoet aan de Europese norm voor Vertaaldiensten, en dus zijn we trotse houder van dit felbegeerde keurmerk: de ISO 17100:2015 (KIWA-certificering). Dit mag beschouwd worden als de beste kwaliteitsgarantie in onze branche.

Wat houdt dit concreet in?

Deze norm beschrijft aan welke eisen een aanbieder van vertaaldiensten moet voldoen met betrekking tot de inzet van mensen en middelen, projectbeheer, procedures en kwaliteitszorg. Ieder jaar organiseert Kiwa Nederland een uitgebreide audit om te controleren of de normen van de nieuwe certificering worden nageleefd en de processen continu worden geoptimaliseerd.

Kortom: er wordt jaarlijks vastgesteld dat we werken volgens de kwaliteitsnormen zoals besproken in het keurmerk ISO 17100:2015. Zo worden alle vertalingen uitgevoerd door native speakers, werken we met vertaalgeheugens om de betreffende terminologie consistent en juist te gebruiken, hebben alle projectmanagers een taalopleiding afgerond, en een kwaliteitscontrole van elke vertaling is standaard in ons vertaalproces. Dat we ons houder mogen noemen van dit belangrijke Europese Keurmerk is een absolute kroon op ons werk!